zevende-dags adventisten haarlem

Sabbatviering

PREEKROOSTER

Op de landelijke website vindt u het preekrooster van alle Zevende-dags Adventisten Gemeenten in Nederland.

Zevende-dags adventisten vieren de ‘sabbat’ op zaterdag. Dat is de rustdag die de Heere heeft ingesteld en die wij gezamenlijk vieren met een sabbatschool en eredienst, elke zaterdagochtend. Dit in tegenstelling tot andere stromingen die op zondag naar de kerk gaan waarbij zij de opstanding van Christus herdenken.

Wat is het verschil? Voor zevende-dags adventisten is de bijbel het fundament van hun geloof. In de bijbel roept God iedereen op om op zaterdag, de laatste dag van de week, de sabbat te vieren. Een dag om te rusten en te recreëren.

Uit dankbaarheid en liefde, geven wij graag invulling aan zijn verzoek, en rusten, recreëren en eren wij op zaterdag zoals hij dat van ons vraagt.

“Neem de sabbat in acht, zoals de Heer, uw God, u heeft geboden. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God.”
Deuteronomium 5:12-14

Sabbat vieren Santpoort

Zevende-dags adventisten vieren de ‘sabbat’ op zaterdag. Dat is de rustdag die de Heere heeft ingesteld en die wij gezamenlijk vieren met een sabbatschool en eredienst, elke zaterdagochtend. Dit in tegenstelling tot andere stromingen die op zondag naar de kerk gaan waarbij zij de opstanding van Christus herdenken.

Wat is het verschil? Voor zevende-dags adventisten is de bijbel het fundament van hun geloof. In de bijbel roept God iedereen op om op zaterdag, de laatste dag van de week, de sabbat te vieren. Een dag om te rusten en te recreëren. Uit dankbaarheid en liefde, geven wij graag invulling aan zijn verzoek, en rusten, recreëren en eren wij op zaterdag zoals hij dat van ons vraagt.

“Neem de sabbat in acht, zoals de Heer, uw God, u heeft geboden. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God.”
Deuteronomium 5:12-14

Zevende-dags adventisten vieren de ‘sabbat’ op zaterdag. Dat is de rustdag die de Heere heeft ingesteld en die wij gezamenlijk vieren met een sabbatschool en eredienst, elke zaterdagochtend. Dit in tegenstelling tot andere stromingen die op zondag naar de kerk gaan waarbij zij de opstanding van Christus herdenken.

Wat is het verschil? Voor zevende-dags adventisten is de bijbel het fundament van hun geloof. In de bijbel roept God iedereen op om op zaterdag, de laatste dag van de week, de sabbat te vieren. Een dag om te rusten en te recreëren.

Uit dankbaarheid en liefde, geven wij graag invulling aan zijn verzoek, en rusten, recreëren en eren wij op zaterdag zoals hij dat van ons vraagt.

“Neem de sabbat in acht, zoals de Heer, uw God, u heeft geboden. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer, uw God.”
Deuteronomium 5:12-14

Sabbat vieren Santpoort

de sabbat op zaterdag: de zevende dag

de sabbat op zaterdag:
de zevende dag

Onze sabbatviering

Een typische dienst bestaat uit twee onderdelen; de sabbatschool en de eredienst. Na afloop komen we samen met koffie en thee, en wat lekkers, om ook aandacht te kunnen besteden aan elkaar. Soms lunchen we samen volgens de adventistische ‘potluck’ traditie waarin iedereen wat meeneemt en waar we dan samen van genieten. Of we spreken af om te gaan wandelen om te genieten van God’s schepping en tijd te hebben voor elkaar. Leden en (vaste) bezoekers nemen deel aan de programma-onderdelen die aanspreken en waar ze tijd voor hebben. Net wat past. Wil je meedoen? Wil je graag de sabbat vieren? Je bent van harte welkom! Er zijn altijd extra Dialoog boekjes en liederenbundels aanwezig voor bezoekers. Je kunt gewoon binnenlopen, maar als je liever laat weten dat je komt, dan kan dat via adventkerk.haarlem@gmail.com.

Sabbatschool

We beginnen om 10.30 uur met de sabbatschool. Kinderen hebben hun eigen programma. Aan de hand van een thematisch bijbelstudieboek (met voor Adventisten wereldwijd hetzelfde onderwerp) wordt er gesproken over de adviezen die middels gelijkenissen in de bijbel staan, en worden gedachten en ideeën uitgewisseld. Het is dus meer een dialoog dan een les of lezing.

Sabbatschool

We beginnen om 10.30 uur met de sabbatschool. Kinderen hebben hun eigen programma. Aan de hand van een thematisch bijbelstudieboek (met voor Adventisten wereldwijd hetzelfde onderwerp) wordt er gesproken over de adviezen die middels gelijkenissen in de bijbel staan, en worden gedachten en ideeën uitgewisseld. Het is dus meer een dialoog dan een les of lezing.

Eredienst

We beginnen om 11.30 uur met de eredienst. Tijdens zo’n dienst is er samenzang, gebed en een preek. We beginnen met een algemeen welkom, zingen, gebed, een schriftlezing en vaak ook een kinderverhaal. De predikant geeft een overdenking gebaseerd op een vers of meerdere verzen uit de schrift, geplaatst en toepasbaar in onze huidige maatschappij en dagelijkse leven.

Eredienst

We beginnen om 11.30 uur met de eredienst. Tijdens zo’n dienst is er samenzang, gebed en een preek. We beginnen met een algemeen welkom, zingen, gebed, een schriftlezing en vaak ook een kinderverhaal. De predikant geeft een overdenking gebaseerd op een vers of meerdere verzen uit de schrift, geplaatst en toepasbaar in onze huidige maatschappij en dagelijkse leven.

wie doet wat?

Wie doet wat tijdens de sabbatviering?

De bijbelstudie wordt geleid door een van de leden. Onze gemeenschap heeft een (gedeelde) predikant die eens per 4 weken in Haarlem predikt tijdens de eredienst. De andere weken worden de preken verzorgd door gastsprekers. De ontvangst en de inwendige mens worden verzorgd vanuit de diakonie. Dit brengt een waardevolle diversiteit met zich mee omdat ieder mens zijn eigen talenten heeft en dus ook iets anders ter tafel brengt.