zevende-dags adventisten haarlem

Wie wij zijn

Als onderdeel van de adventisten gemeenschap in Nederland, bevindt zich in Haarlem een van de ruim 50 advent gemeenten van de Zevende-dags Adventisten in Nederland.

Wij zijn een warme, moderne, multi-etnische gemeente die elkaar wekelijks op zaterdag opzoekt om gezamenlijk de sabbat te vieren in de Remonstrantse Kerk in het centrum van Haarlem.

Onze gemeenschap heeft naast leden ook veel vaste bezoekers. Sommigen komen al jaren of zijn opgegroeid in de kerk, en sommigen zijn net binnen komen lopen. Wij verwelkomen iedereen die samen met ons wil leren en eren. Die liefdevol in het leven wil staan onder God’s leiding.

“Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”
1 Korinthiërs 13:13

binnen lopen in de kerk

Als onderdeel van de adventisten gemeenschap in Nederland, bevindt zich in Haarlem een van de ruim 50 advent gemeenten van de Zevende-dags Adventisten in Nederland.

Wij zijn een warme, moderne, multi-etnische gemeente die elkaar wekelijks op zaterdag opzoekt om gezamenlijk de sabbat te vieren in de Remonstrantse Kerk in het centrum van Haarlem.

Onze gemeenschap heeft naast leden ook veel vaste bezoekers. Sommigen komen al jaren of zijn opgegroeid in de kerk, en sommigen zijn net binnen komen lopen. Wij verwelkomen iedereen die samen met ons wil leren en eren. Die liefdevol in het leven wil staan onder God’s leiding.

“Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”
1 Korinthiërs 13:13

Als onderdeel van de adventisten gemeenschap in Nederland, bevindt zich in Haarlem een van de ruim 50 advent gemeenten van de Zevende-dags Adventisten in Nederland.

Wij zijn een warme, moderne, multi-etnische gemeente die elkaar wekelijks op zaterdag opzoekt om gezamenlijk de sabbat te vieren in de Remonstrantse Kerk in het centrum van Haarlem.

Onze gemeenschap heeft naast leden ook veel vaste bezoekers. Sommigen komen al jaren of zijn opgegroeid in de kerk, en sommigen zijn net binnen komen lopen. Wij verwelkomen iedereen die samen met ons wil leren en eren. Die liefdevol in het leven wil staan onder God’s leiding.

“Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”
1 Korinthiërs 13:13

binnen lopen in de kerk

zevende-dags adventisten haarlem

zevende-dags adventisten haarlem

Wie zijn die adventisten eigenlijk?

Adventisten beschouwen de Bijbel als het geïnspireerde woord van God. Een boek waaraan de herkomst van de mens ontleend kan worden en dat waardevolle adviezen bevat voor het dagelijks leven, samengevat in de Tien Geboden. Om die reden nemen adventisten elk deel van de Bijbel serieus, vanaf het scheppingsverhaal tot aan de openbaringen over het einde van onze wereld.

onze gemeenten

Adventisten in Nederland

Nederland telt ruim vijftig advent gemeenten, verspreid over het gehele land. Verder zijn er ook een groot aantal ‘churchplants’. Deze bieden samen een geestelijk tehuis aan een gemeenschap van naar schatting ruim 10.000 mensen (bijna 5.000 gedoopte leden en verder familieleden, kinderen en vrienden). Elke adventgemeente komt op zaterdagochtend samen om de ‘sabbat’ te vieren.

onze identiteit

Praktische christenen

Zevende-dags adventisten willen praktische en bewuste christenen zijn. Studie van de Bijbel geeft ons inzicht in de adviezen die God voor de mens heeft achtergelaten. Respect voor de Bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te vinden zijn, blijft ons richting geven.

Die studie vindt je onder andere terug in onze sabbatschool als onderdeel van onze sabbatviering.

Een aantal Details

0mln
Adventisten wereldwijd
0
Adventisten in Nederland
0+
Advent gemeenten in Nederland

onze naam

Zevende-dags adventist; wat betekent dat eigenlijk?

In de naam van onze kerk zijn twee kenmerken verwoord: de zevende dag en de wederkomst van de Heer (= advent).

Zevende-dags adventisten vieren op zaterdag, de zevende dag van de week (= de bijbelse ‘sabbat’), hun wekelijkse rustdag. De sabbat is traditioneel van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang. De sabbatviering vindt plaats op de zaterdagochtend, ook in Haarlem.

De wederkomst van Christus (= advent), en een complex van gebeurtenissen dat daarmee samenhangt, wordt sterker benadrukt dan bij de meeste andere christenen het geval is. Daarom is ook dat element in de naam opgenomen.

onze naam

Zevende-dags adventist; wat betekent dat eigenlijk?

In de naam van onze kerk zijn twee kenmerken verwoord: de zevende dag en de wederkomst van de Heer (= advent).

Zevende-dags adventisten vieren op zaterdag, de zevende dag van de week (= de bijbelse ‘sabbat’), hun wekelijkse rustdag. De sabbat is traditioneel van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang. De sabbatviering vindt plaats op de zaterdagochtend, ook in Haarlem.

De wederkomst van Christus (= advent), en een complex van gebeurtenissen dat daarmee samenhangt, wordt sterker benadrukt dan bij de meeste andere christenen het geval is. Daarom is ook dat element in de naam opgenomen.

onze organisatie

Onze dienaars

Dienaars, zo noemen wij de mensen die binnen ons kerkgenootschap de boel in goede banen leiden. Het klinkt een beetje oubollig, maar duidt wel goed wat zij doen: zij dienen de gemeenschap. Zij leiden, begeleiden, ondersteunen en motiveren de gemeenschap op spiritueel, organisatorisch en logistiek vlak.

Wim Wiersema
Predikant & Voorzitter

Heeft u vragen over onze gemeenschap, over ons geloof of over de sabbatviering? Neem gerust contact met mij op.

Ruben Hoff
Penningmeester

Ik ben Ruben, mijn hele leven al zevendedags adventist. Mijn grootouders en ouders kwamen al in deze kerk in Haarlem. Ik vind hier rust, warmte en meditatie. Dit is belangrijk in het drukke leven van tegenwoordig. Ook mag ik graag muzikaal iets bijdragen in de gemeente. Met elkaar praten over de bijbel en andere meningen ontdekken vind ik heel leuk aan deze gemeente. Iedereen mag zijn visie delen met respect voor elkaar. Samen komen we dichter bij God!

Solange Wickham
Secretaris

Ik ben opgegroeid in de Zevende-dags Adventisten kerk. In Trinidad en Tobago heb ik de basis meegekregen. Mijn leven lang heb ik al een relatie met God. Dit is ook de reden dat ik me heb laten dopen en lid ben geworden van een kerkgenootschap.
In Haarlem heb ik bij de Zevende-dags Adventisten mijn plek gevonden en heb ik een actieve deelname. Het is voor mij belangrijk om een bijdrage te leveren aan de samenkomsten van onze gemeenschap. Ik ben blij om zo mijn geloof met nieuwe en oude kerkleden te mogen delen.

Romeinen 8:38-39

Elly Godrie
Hoofd Diaconie

Als predikantsdochter ben ik opgegroeid binnen de adventkerk. Geloof is niet aan mij opgedrongen. Door het voorbeeld van mijn ouders en gezin heb ik gezien en ervaren hoe geloof in de praktijk kan worden gebracht in liefde met invoelend vermogen naar de medemens op aangeven van God. Ik ervaar God als liefdevolle steun en bron van kracht en rust in mijn leven. Ik heb dan ook bewust besloten om met God te willen leven en actief te zijn binnen de kerk. Intussen ben ik alweer 21 jaar lid van de gemeente Haarlem en help en denk ik actief mee in deze geloofsgroep als hoofd diaconie, bestuurslid en gespreksleider bij de volwassenen en kinderen. Ik ervaar onze gemeente als een warme en fijne groep mensen die elkaar ondersteunen en elkaar een warm hart toe dragen.

tell the world: onze geschiedenis

Kijk hier de feature film over het onstaan van de Zevende-dags Adventisten

Jaren van planning en fondsenwerving ging vooraf aan het maken van ‘Tell The World’, de grootste productie ooit gemaakt over de geschiedenis van het adventisme. Tell The World vertelt het meeslepende verhaal van een kleine groep boeren uit het noordoosten van de Verenigde Staten. Ze hebben de basis gelegd voor een organisatie die voorop loopt op het gebied van gezondheid, onderwijs, communicatie en bijbelinterpretatie.

De volledig gedramatiseerde breedbeeldfilm werd zowel in de zomer- als in de wintermaanden gedurende 42 dagen gefilmd met 95 acteurs, 157 crewleden en 100 figuranten. Er werden meer dan 200 scènes gefilmd en het script was 170 pagina’s lang. De film duurt 2 uur en 34 minuten en bestaat uit 6 afleveringen.

Aflevering 1: Reluctant Preacher
Aflevering 2: Jesus is Coming
Aflevering 3: Bitter Disappointment
Aflevering 4: Faith Tested
Aflevering 5: Foundations Laid
Aflevering 6: Tell the World

Engelse ondertiteling is mogelijk. Zodra u op play heeft gedrukt, kunt u via instellingen (radar icoon) kiezen voor ondertiteling in het Engels (en een aantal andere talen, maar helaas geen Nederlands).

tell the world: onze geschiedenis

Kijk hier de feature film over het onstaan van de Zevende-dags Adventisten

Jaren van planning en fondsenwerving ging vooraf aan het maken van ‘Tell The World’, de grootste productie ooit gemaakt over de geschiedenis van het adventisme. Tell The World vertelt het meeslepende verhaal van een kleine groep boeren uit het noordoosten van de Verenigde Staten. Ze hebben de basis gelegd voor een organisatie die voorop loopt op het gebied van gezondheid, onderwijs, communicatie en bijbelinterpretatie.

De volledig gedramatiseerde breedbeeldfilm werd zowel in de zomer- als in de wintermaanden gedurende 42 dagen gefilmd met 95 acteurs, 157 crewleden en 100 figuranten. Er werden meer dan 200 scènes gefilmd en het script was 170 pagina’s lang. De film duurt 2 uur en 34 minuten en bestaat uit 6 afleveringen.

Aflevering 1: Reluctant Preacher
Aflevering 2: Jesus is Coming
Aflevering 3: Bitter Disappointment
Aflevering 4: Faith Tested
Aflevering 5: Foundations Laid
Aflevering 6: Tell the World

Engelse ondertiteling is mogelijk. Zodra u op play heeft gedrukt, kunt u via instellingen (radar icoon) kiezen voor ondertiteling in het Engels (en een aantal andere talen, maar helaas geen Nederlands).