Welkom bij de

Zevende-dags Adventisten in Haarlem

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (dat is de officiële naam, maar ook de kortere benaming Adventkerk wordt vaak gebruikt) is een protestantse kerk ontstaan in het midden van de negentiende eeuw.

In de loop van anderhalve eeuw is de kerk gegroeid tot een wereldwijde beweging die in 204 landen actief is. Ten minste 20 miljoen personen beschouwen zichzelf wereldwijd als adventist. Dat aantal blijft groeien; jaarlijks treden er meer dan 1 miljoen nieuwe leden toe.

De gemeente Haarlem kerkt in de Remonstrantse Kerk aan de Oranjekade 1 in Haarlem, waar wij wekelijks onze sabbat vieren.

geloven met hart, hoofd en hand

Wat wij geloven

Adventisten benadrukken dat “geloven” te maken heeft met het hart en het hoofd, maar ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de marge en hebben onderwijs en gezondheidszorg hoge prioriteit.

Zo is er in Nederland een woongebouw voor senioren in Apeldoorn en een verzorgingshuis voor ouderen met meer dan honderd bedden in Huis ter Heide. Ook maken wereldwijd jaarlijks rond de tien miljoen patiënten en cliënten gebruik van de diensten van meer dan 600 ziekenhuizen, klinieken en verzorgingstehuizen in zowel de “eerste” als de “derde” wereld.

Onze Sabbatviering

Elke zaterdag, de zevende dag van de week, vieren wij de sabbat in de Remonstrantse Kerk, Oranjekade 1, 2011 VC, in Haarlem. Wat is de sabbat, vraag je je misschien af? De sabbat vier je eigenlijk als kroonstuk van de schepping; op de zesde scheppingsdag had God de mens gemaakt en op de zevende dag ging Hij daar samen met de mens van genieten. Op deze dag danken, studeren en eren wij samen, en recreëren wij in de breedste zin van het woord.

“Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.”

1 Korinthiërs 2:5